Thuy Nga [Paris By Night]: Most Popular Video on YouTube – P1

Như Quỳnh – Duyên Phận (Thái Thịnh) PBN 99

https://youtu.be/ycGfvA1vkR8
33,970,815 views
61,952 likes and 5,933 dislikes
It was published on Apr 16, 2016.
PARIS BY NIGHT 99

 

Hài Kịch “Thần Tiên Cũng Nổi Điên” Trường Giang, Hoài Linh, Chí Tài, Thúy Nga, Hoài Tâm – PBN

https://youtu.be/NbX-JZXIgok
11914,944,812 views
30,454 likes 3,886 dislikes
Published on Sep 22, 2016
Trường Giang, Hoài Linh, Chí Tài, Thúy Nga, Hoài Tâm – Kịch “Thần Tiên Cũng Nổi Điên” Paris By Night 119 (PBN 119) Nhạc Vàng Muôn Thuở. Released on Sep. 3, 2016. Thuy Nga Productions.

Hài Kịch Thần Chém, Thần Gió – Chí Tài & Trường Giang (PBN 116)

https://youtu.be/nrQnnbsSC5A
14,379,762 views
22,467 likes and 3,294 dislikes
Published on Apr 15, 2016
Chí Tài & Trường Giang – Hài kịch Thần Chém, Thần Gió. Thuy Nga Paris By Night 116 Nụ Cười Đầu Năm. Released on Dec. 23rd, 2015

Hài Kịch Con Sáo Sang Sông – Hoài Linh, Chí Tài, Kiều Linh, Minh Phượng, Mai Lan, Thời Danh (PBN 75)

https://youtu.be/DgMDvophnEw
12,652,138 views
17,482 likes and 2,652 dislikes
Published on Nov 9, 2015
Hoai Linh & Chi Tai – Hài Kịch Con Sáo Sang Sông in Paris By Night 75 released in 2004. Thuy Nga Productions.

 

Đan Nguyên, Quang Lê , Bằng Kiều – Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân trong PBN 119 Nhạc Vàng Muôn Thuở

https://youtu.be/V3KMnqmI7Uc
10,442,833 views
18,317 likes and 1,381 dislikes
Published on Aug 31, 2016
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân (Song Ngọc) – Đan Nguyên, Quang Lê , Bằng Kiều trong Paris By Night 119, PBN 119 Nhạc Vàng Muôn Thuở. Released on Sep. 3, 2016. Thuy Nga Productions.